Referenssit

Ilkka Ruutu, Kiinteistöjohtaja / Helen Oy

Olemme toteuttaneet ison organisaatiouudistuksen ja ulkoistuksen, mihin liittyen tarvittiin uutta osaamista avainrooleihin. Ennakolta selkeäksi arvioitu rekrytointitehtävä osoittautuikin tietyissä rooleissa erittäin haastavaksi, mutta Jani Kallion sinnikkyydellä, verkostoilla ja hyvällä palveluasenteella homma hoitui; yhtään kiveä ei jäänyt kääntämättä ja lopputulos oli mitä mainioin.

Tarja Brandt, Talousjohtaja / Biolan Group

Yhteistyömme Jani Kallion ja Mentekin kanssa on jatkunut menestykkäästi jo vuosia, ja Jani on oppinut tuntemaan toimintatapamme. Olemme rekrytoineet Mentekin avulla osaajia asiantuntija- ja päällikkötehtäviin sekä johtoon, myös harvinaisemmille toiminta-alueille. Säästää merkittävästi omaa aikaamme, kun voimme antaa kokonaisvastuun henkilön hankintaprosessista Mentekille. Jani keskustelee sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa ja saa heistä irti tarvittavat asiat, niin rekrytoivista esihenkilöistä kuin hakijoista.

Juho Lehtinen, Suunnittelujohtaja / Bronto Skylift Oy

Olemme toteuttaneet viime vuosien aikana menestyksekkäästi useita rekrytointeja yhteistyössä Mentekin kanssa. Jani Kallion palvelualttius ja asiantuntevuus on saanut meidät kääntymään Mentekin puoleen kerta toisensa jälkeen. Yhteistyö on ollut mutkatonta ja luottamus Janin ammattitaitoon on vahvistunut onnistuneiden rekrytointien kautta. Olemme pystyneet joustavasti hyödyntämään eri rekrytointikanavia ja toimintamalleja tehtävänimikkeen vaativuuden mukaan. Erityisen tärkeänä koen, että voin aina luottaa Janin ihmisläheiseen asenteeseen hakijoitamme kohtaan. Positiivinen hakijakokemus on meille tärkeää ja tästä olemme myös saaneet kiitosta.

Ida Kuvaja, HR Director / Accountor HR Solutions Oy

Mentekin asiantuntijat reagoivat nopeasti ja ovat aina palvelualttiina ottamaan vastaan haastavimmatkin toimeksiannot. Asiantuntijat ovat onnistuneet löytämään meille rekrytoinnin ja suorahaun kautta vaikeasti löydettäviä IT-alan osaajia palkka- ja HR-järjestelmiemme tuotekehityksen pariin. Asiantuntijoiden vahva kokemustausta rekrytointialalta näkyy kyvyssä käydä syvällisempiä keskusteluja hyvinkin erilaisten ammattilaisten kanssa. Vahva ymmärrys eri liiketoiminnoista ja ammattialoista tukee taitoja löytää oikeita osaajia ja tämä merkitsee meille eniten rekrytointikumppanin valinnassa.

Jouni Teppo, Toimitusjohtaja / Sisu Akselit Oy

Mentekin taustalla on osaamista, jota olemme hyödyntäneet Sisu Akseleiden rekrytoinneissa ja suorahakutarpeissa. Mentekin konsultti Jani Kallio on ollut mukana useissa avainroolien rekrytoinneissamme mm. taloushallinnon, tuotekehityksen ja myynnin alueella. Janin lähtökohtana on aina ollut asiakastarpeen kartoittaminen ja ymmärtäminen, jolloin rekrytointiprosessiin osataan hakea asiakastarpeet täyttäviä kandidaatteja. Jani on työssään joustava ja asiakaslähtöinen.

Sari Pousi-Heinonen, Henkilöstöpäällikkö / Kiertokapula Oy

Yhteistyömme Jani Kallion kanssa on kattanut rekrytoinnin koko prosessin rekrytoinnin suunnittelusta ja kampanjatoteutuksista suorahakuihin asti niin toimitusjohtaja- ja asiantuntijarekrytoinneissa kuin kesätyöntekijähauissa. Arvostamme rekrytointikumppanissamme osaamista, kokemusta ja vastuullista työskentelyotetta.

Jari Lehtimäki, Toimitusjohtaja / Primo Finland Oy

Olemme Primolla hyödyntäneet Mentekin ja heidän asiantuntijoidensa osaamista vuosia. Heidän rekrytointipalveluidensa kautta olemme palkanneet asiantuntijoita henkilöstöhallintoon, myyntiin, Lean-kehitykseen sekä tuotannon kehitystehtäviin. Yhteistyö heidän kanssaan on pelannut hyvin ja rekrytoidut henkilöt ovat soveltuneet tehtäviinsä, sekä istuneet organisaatioon ilman ongelmia. Meistä on ollut tärkeää, että rekrytoija tuntee meidät niin hyvin, että osaa hakea meille oikeita tyyppejä. Primo aikoo myös jatkossa käyttää Mentekin palveluita.

Timo Räsänen, Myynti- ja markkinointijohtaja & liiketoimintajohtaja, Oscar Software Oy

Mentek on hoitanut kanssani useita rekrytointiprosesseja sekä myynti- että taloushallintopuolelle, ja heidän palvelunsa on ylittänyt odotukseni monin tavoin. Jani Kallio Mentekiltä on toiminut erityisen nopeasti ja tehokkaasti. Hänen kykynsä ymmärtää asiakkaan tarpeet ja huolehtia laadukkaasta asiakaskokemuksesta on ollut poikkeuksellinen. Tämä asiakaskokemus kattaa niin minut asiakkaana kuin myös rekrytointiprosessissa olevien henkilöiden kokemukset. Jani on osoittanut erinomaista ammattitaitoa ja sitoutumista varmistaakseen, että rekrytointiprosessimme sujuvat kitkattomasti. Mentekin kautta olemme saaneet laadukkaita hakemuksia runsaasti, mikä on ollut ratkaisevan tärkeää korkealaatuisen henkilöstön hankkimisessa tiimillemme. Heidän headhunting-palvelunsa ovat tukeneet rekrytointiprosessejamme merkittävästi. Jos arvioisin palvelutasoa asteikolla 1-5, haluan korostaa, että Mentekin ja Janin tekeminen on ehdottomasti täyden 5 arvoista. Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme ja suosittelen lämpimästi Mentekin palveluita kaikille yrityksille, jotka arvostavat ammattitaitoa ja laadukasta asiakaskokemusta rekrytointiprosesseissaan.

Suvi Brax, Talouspäällikkö, NMC Cellfoam Oy

Olen saanut mahdollisuuden osallistua Mentekin rekrytointiprosessiin sekä työnhakijana että työnantajana. Ensikosketus oli työnhakijana, jolloin yhteydenpito oli nopeaa ja mutkatonta. Omalta kohdaltani prosessi eteni erityisen nopeatempoisesti. Jani soitti vielä jälkikäteen kysyen tunnelmat ja kuulumiset uudesta työstä. Alle vuoden sisään roolini vaihtui yrityksen sisällä ja pääsin rekrytoimaan itselleni tiimiläisen Mentekin avustuksella. Mentekillä on käytössään helppokäyttöinen järjestelmä, johon hakemukset saapuvat ja josta niitä pystyi myös itse selailemaan. Jani otti hakijoihin nopeasti yhteyttä ja näimme hänen yhteenvetonsa myös järjestelmän kautta. Yksi Mentekin etu on hakemusten ja hakijoiden GDPR oikeuksista huolehtiminen. Hakemuksia ei jää lojumaan yksittäisten henkilöisen sähköposteihin, kun kaikki on hyvässä järjestyksessä omassa ohjelmistossaan, jonka tietosuojasta ja tietojen asianmukaisesta käsittelystä on huolehdittu. Mentek jättää rekrytointikumppanina hyvän kuvan rekrytoivasta yrityksestä aktiivisen ja asiallisen yhteydenpidon johdosta.

Timo Räsänen, Myynti- ja markkinointijohtaja & liiketoimintajohtaja, Oscar Software Oy

Hain Oscar Softwaren talousosaston liiketoimintajohtajan paikkaa, ja haluan kiittää Jani Kalliota Mentekiltä, joka hoiti rekrytointiprosessin erinomaisesti ja vakuuttavalla ammattitaidolla. Jani erottui aikaisemmista haastattelijoistani poikkeuksellisella sitoutuneisuudellaan ja kyvyllään pitää minut jatkuvasti täysin ajan tasalla prosessin eri vaiheista. Hänen lähestymistapansa oli ainutlaatuinen siinä, että hän kohteli minua aidosti yksilönä, eikä vain osana rekrytointiprosessia. Tämä teki kokemuksestani erityisen miellyttävän. Jani osoitti kiinnostusta laajasti kokemukseeni ja ymmärsi toimialavaihdokset rikkautena, joka auttaa näkemään asioita monesta eri katsontakannasta. Hänen positiivinen asenteensa ja kyky nähdä muutokset mahdollisuutena loivat innostavan ilmapiirin koko rekrytointiprosessin ajan. Olen vakuuttunut siitä, että Janin ammattitaito ja inhimillinen lähestymistapa ovat arvokkaita resursseja, kun yritykset käyttävät hänen palveluitaan. Hän loi todellisen positiivisen kuvan Oscar Softwaresta ja samalla vahvisti uskoani siihen, että Oscar Software on paikka, jossa kaltaisiani yksilöitä arvostetaan osana dynaamista ja innovatiivista työyhteisöä. Lämmin kiitos Jani Kalliolle ja koko Mentekin tiimille tästä positiivisesta kokemuksesta.

Tero Helin, Kehitysjohtaja Kiertokapula Oy

Hakiessani paikkaa Kiertokapula Oy:n kehitysjohtajaksi koin prosessin heti ensimmäisestä puhelusta lähtien onnistuneeksi. Vaikka lisätietojen antajana olikin rekrytointiyritys, kysymyksiini vastattiin oikein asiantuntevasti. Prosessi venyi kohdallani odottamastani, mutta minut pidettiin oikein hyvin selvillä tilanteestani, josta kiitos kuuluu rekrytointiyritykselle. Omakohtainen kokemus on, että uskaltaisin antaa työnhakijakokemuksen tämän yrityksen hoidettavaksi.

Suvi Brax, Talouspäällikkö, NMC Cellfoam Oy

Olen saanut mahdollisuuden osallistua Mentekin rekrytointiprosessiin sekä työnhakijana että työnantajana. Ensikosketus oli työnhakijana, jolloin yhteydenpito oli nopeaa ja mutkatonta. Omalta kohdaltani prosessi eteni erityisen nopeatempoisesti. Jani soitti vielä jälkikäteen kysyen tunnelmat ja kuulumiset uudesta työstä.

Helena Mörö, Key Account Manager, Novarbo Oy

Prosessissa oli hienoa, kun koko ajan pidettiin ajan tasalla tilanteesta ja miten homma seuraavaksi etenee. Hausta jäi mieleen, että se tehtiin ihminen ihmiselle eikä mukana ollut turhaa pönötystä. Arvostan myös sitä, että Mentek vaikutti tuntevan asiakkaan ja tulevan esimiehen toiveet ja tarpeet. Tilanteessa pystyi tällöin myös itse puntaroimaan onko työpaikka ja tiimi juuri se parhaiten itselle sopiva.

Kaisa Paavola, HR-vastaava Primo Finland Oy

Hain uutta työpaikkaa Primo Finlandin HR-vastaavana ja Mentekin Jani Kallio haastatteli minut tehtävään. Monivaiheisen rekrytointiprosessin aikana minuun oltiin yhteydessä useasti ja positiivisen valintapäätöksen jälkeen sain Mentekiltä myös onnittelupuhelun. Mentek on auttanut jopa vanhan työpaikkani rekrytointiprosessissa välittämällä potentiaalisia hakijoita! Yrityksen toiminta oli asiantuntevaa ja ystävällistä hakijan näkökulmasta koko prosessin ajan.